โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา : งามมารยาท นักพฤกษศาสตร์น้อย